Call Center – dlaczego warto spróbować?

Często słyszy się nieprzychylne opinie dotyczące pracy w Call Center. Niektórzy narzekają między innymi na dużą rotację pracowników, czy też to, że praca ta wywiera duży stres. Jednak gdy już zdecydujemy się podjąć te wyzwanie, okazuje się, że Call Center może zaoferować całkiem dużo.

Pierwszym argumentem, dlaczego warto rozpocząć karierę w Call Center jest motywacja finansowa. Wynagrodzenie jest zależne nie tylko od ilości przepracowanych godzin, lecz także od osiąganych wyników. Pracownicy są nagradzani za każdą skuteczną sprzedaż, za każdego pozyskanego klienta, czy przedłużoną umowę. Nagradzana jest także jakość pracy, czyli na przykład efektywność wykorzystania czasu pracy, jakość rozmów, czy stałość osiąganych wyników. Wszystko to jest premiowane podczas wypłacania wynagrodzenia. Często też firmy Call Center organizują konkursy, w których najlepsi konsultanci zostają nagradzani za swoją pracę.

Kolejnym argumentem przemawiającym za podjęciem pracy w Call Center jest możliwość bycia zatrudnionym w dobrze zorganizowanym biurze. Na tym stanowisku praca jest bezpieczna i wygodna. Każdy z konsultantów na swoje biurko, laptop, telefon i przebywa w ciepłym pomieszczeniu. Jest to zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż na przykład praca na zewnątrz, przy niesprzyjającej pogodzie.

Ważnymi elementami są także zatrudnienie na umowę o pracę oraz elastyczny grafik. Każdy dopasowuje godziny pracy do swojego czasu i obowiązków. Umowa o pracę z kolei jest opisywaną wcześniej najbezpieczniejszą z umów, gwarantującą pracownikowi najlepszą ochronę.

Dodatkowo należy pamiętać, że kierownicy w Call Center mają obowiązek wskazać konsultantom dokładnie czego ma dotyczyć ich praca. Wszystkie zadania zostają w jasny sposób sprecyzowane i każdy pracownik wie, co należy do jego obowiązków. Jeśli konsultant dobrze wywiązuje się ze swoich powinności, ma szansę na przykład być pracownikiem miesiąca, albo zostać wyróżnionym ustnie na ważnym spotkaniu firmowym. Kto z nas nie lubi być docenianym i chwalonym za to, co robi?