Praca zdalna w Call Center

Praca zdalna cieszy się coraz większą popularnością. Ta forma wykonywania obowiązków zawodowych została zdefiniowana w Kodeksie Pracy. Zgodnie z artykułem 675 tego kodeksu, praca może być wykonywana regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną (telepraca). Praca zdalna możliwa jest dzięki sieci. Pracownik i pracodawca mogą być w ciągłym kontakcie oraz wysyłać sobie niezbędne dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu internetowego.

Najważniejszymi cechami pracy zdalnej są regularność jej wykonywania i wykonywanie pracy poza zakładem pracy za pośrednictwem środków komunikacji telefonicznej.

Praca zdalna ma bardzo dużo zalet. Decydując się na pracę w Call Center, pracownik nie musi codziennie w określonych godzinach udawać się do biura i tam przebywać przez cały czas pracy. Jest to doskonała opcja dla osób, którym zależy na elastycznym zatrudnieniu. Jeśli pracownik ma taką ochotę, może wykonywać swoją pracę w domu, w kapciach i piżamie. Praca zdalna jest też bardzo dobrą opcją dla pracodawcy. Właściciele Call Center mogą zaoszczędzić sporo pieniędzy na wynajmie biura i wyposażeniu stanowisk pracy, ponieważ pracownicy wykonują pracę w swoich domach i sami ją sobie organizują. Kolejną zaletą jest to, że firmy Call Center mogą zatrudnić wyspecjalizowane osoby z terenu całej Polski, a nie tylko z regionu, w którym znajduje się firma. Z kolei dla pracowników zdecydowanie korzystne jest to, że mają swobodę wykonywania pracy w swoich „prywatnych biurach”, dzięki czemu zwiększona zostaje ich efektywność. Nie odczuwają presji, ani poczucia ciągłej kontroli. Ponadto, mogą oni zaoszczędzić dużo czasu i pieniędzy, gdyż nie muszą każdego dnia dojeżdżać do miejsca zatrudnienia, ani stać w dużych korkach. Wiele osób nie lubi także codziennej rutyny i powtarzania ciągle tych samych czynności. Takie coś może zniszczyć ich potencjał. Bardziej efektywnie będą działały osoby, które mogą same gospodarować swoim czasem i dopasowywać plan dnia do swoich możliwości.

Praca zdalna w Call Center jest naprawdę bardzo ciekawym rozwiązaniem. Mimo tego, iż pracuje się w domu, zapewniony jest stały kontakt z koordynatorami projektu i trenerami.

Doskonałym narzędziem do pracy zdalnej w Call Center może być na przykład usługa telefonii internetowej, dostarczana przez firmę Telepartner. Dzięki usłudze centralki telefonicznej w chmurze możliwe jest stworzenie spójnego systemu telekomunikacyjnego o rozproszonej strukturze. Więcej informacji o tym rozwiązaniu można znaleźć na stronie www.otocallcenter.pl . Wygoda i oszczędność pieniędzy to zalety, których nie da się podważyć.