Kariera w Call Center

Praca w Call Center jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które chciałyby się rozwijać i pokonywać kolejne szczeble kariery. Często rozpoczęcie pracy na stanowisku zwykłego pracownika, daje w późniejszym czasie możliwość różnego rodzaju awansów (chodzi tu zarówno o awanse poziome, jak i pionowe).

Jeśli chodzi o awans poziomy – dotyczy on przede wszystkim zmiany realizowanego projektu. Przykładowo, pracując początkowo przy sprzedaży, jest możliwość zmiany na projekt dotyczący obsługi infolinii lub też przedłużania umów. Można także zająć się rozpatrywaniem reklamacji. Oznacza to, że jeśli rozpoczniemy pracę w jakimś projekcie, to nie jest jednoznaczne z tym, że tu będziemy pracować już do końca. Często w trakcie realizowania swoich zadań pracownik odkrywa możliwości i predyspozycje, o których do tej pory nie wiedział. W takim przypadku warto, aby odbył rozmowę z przełożonym na temat zmiany stanowiska. Często spotyka się opinie, że to właśnie Call Center jest miejscem, gdzie odkrywają się talenty. Należy pamiętać, że w bardzo wielu przypadkach rekrutacje najpierw odbywają się wewnątrz firmy, a dopiero później szuka się pracowników z zewnątrz.

Odnośnie awansów pionowych – to właśnie Call Center są uważane za miejsca, gdzie można bardzo szybko awansować na wyższe stanowiska. Średnio już po 3-4 miesiącach dobry pracownik (czyli taki,który ma odpowiednie kwalifikacje, predyspozycje, skuteczność) ma szansę wejść na następny szczebel swojej kariery. Średnio na 8-10 osób w zespole konsultantów przypada 1 lider. Lider jest odpowiedzialny za bieżące nadzorowanie pracy zespołu, odpowiednie motywowanie pracowników, ustalanie grafików pracy, czy też po prostu za odpowiadanie na bieżące pytania pracowników i rozwiązywanie ich problemów z zadaniami. Nad liderem w strukturze organizacyjnej stoi Supervisor. Odpowiada on przeważnie za część lub całość projektu wchodzącego w skład realizowanej w danym momencie kampanii. Musi on składać raporty do kierownika Call Center, który to odpowiada za całą kampanię. Bezpośrednią pieczę nad zarządzaniem całą organizacją trzyma dyrektor. W niektórych rodzajach Call Center został także wyodrębniony dział obsługi klientów. Osoby tu pracujące zajmują się kontaktem ze stałymi klientami oraz współpracują z Supervisorami. Ważnym elementem są także działy marketingu i sprzedaży. To właśnie one odpowiadają za kreację wizerunku jakiegoś produktu i jego sprzedaż. Dodatkowo należy pamiętać, że żadne Call Center nie może istnieć bez pionu IT i TELCO. Ogromna ilość komputerów i tysiące wykonanych dziennie połączeń.

Podsumowując, każda osoba, która chce rozpocząć pracę w Call Center ma przed sobą wiele możliwości rozwoju. Ścieżka kariery jest rozbudowana i naprawdę warto się po niej wspinać.